OVER SVB

Statuten

OVER SVB.

Sauna in uw buurt

De statuten van “Sauna Vereniging België” werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 5 december 2001 te Schelle.
De Raad van State heeft in haar beslissing van 26 januari 2004 de statuten van SVB bekrachtigd.

DE VERENIGING HEEFT TOT DOEL...

ZIJ KAN HAAR DOEL BEREIKEN DOOR ONDERMEER