OVER SVB

Aansluiten bij SVB

OVER SVB.

Sauna in uw buurt

Beste collega,

Eerst en vooral willen wij u graag hartelijk verwelkomen in onze sauna- en wellnesssector. U heeft de stap genomen of u overweegt om een zaak te starten en de Saunavereniging België (SVB) kan u hier zeker op weg helpen.

Een sauna of wellness, privé of publiek, biedt heel wat uitdagingen inzake hygiëne, techniek, veiligheid en zoveel meer. De gebundelde SVB ervaring biedt u de mogelijkheid om deze uitdagingen heel wat makkelijker het hoofd te kunnen bieden. SVB is in 2001 ontstaan als beroepsorganisatie, maar is ondertussen zoveel meer. SVB is tevens een kwaliteitskeurmerk, dat de begrippen “hygiëne”, “veiligheid”, “innovatie”, … met zich mee draagt.

Door lid te worden van SVB garandeert u uw bezoekers dat uw faciliteiten aan de vooropgestelde regels voldoen inzake bovenstaande, belangrijke begrippen. U ontvangt dan ook het SVB-logobord om dit kwaliteitskeurmerk kenbaar te maken naar uw klanten

WAT DOET SVB VOOR U CONCREET?

Als beroepsvereniging participeert SVB aan de gesprekken van de desbetreffende paritaire comités, is zij gesprekspartner bij Volksgezondheid en alle andere aangelegenheden die onze sector reguleren. Hierbij doen we een beroep op de samenwerking met Unizo.

SVB is ook de spreekbuis van de sauna naar het bredere publiek. Elk jaar in oktober zetten we met de Nationale Saunadag onze sector en onze leden in de kijker om sauna verder te promoten. Dit gaat gepaard met een PR-offensief.

Als beroepsvereniging zorgen we ervoor dat de nodige opleidingen, zoals bvb cursus en bijscholing EHBO, regelmatig en aan democratische prijzen worden georganiseerd voor de leden en hun personeel.

Eveneens vinden wij het belangrijk om leden bij te staan bij eventuele problemen, door onze nauwe samenwerking met Volksgezondheid en Unizo.

Elk lid is van harte uitgenodigd op de trimesteriële ledenvergaderingen die het bestuur organiseert om u op de hoogte te houden van alle problemen van technische, financiële, commerciële, … aard evenals verschillende pistes om het saunabezoek in België naar nieuwe “hoogten” te brengen. Eveneens een leuke manier om op informele wijze contacten te leggen met collega’s.

SVB IS NIET ZOZEER COMMERCIEEL INGESTELD, MAAR HOUDT ZICH WEL BEZIG MET HET INFORMEREN VAN ZIJN BEZOEKERS INZAKE:

Een SVB lidmaatschap verdient zich quasi onmiddellijk terug dankzij de overvloed aan gestructureerde informatie, de hulp van professionals, en de verschillende mogelijkheden die u hebt als lid van SVB.